Publications & News

Avukatlarımızdan Elçin Karatay, imece ve İngiltere Büyükelçiği Ankara işbirliğinde hazırlanan “Fintech for Good: Financial Inclusion & Fostering the Ecosystems” raporunda kitle fonlamasına ilişkin hukuki görüşlerini paylaşmıştır. Rapora ilişkin kısa özete ve raporun tamamına https://lnkd.in/gSt4wp2 adresinden ve ilgili adresteki linklerden ulaşabilirsiniz. Our lawyer Elçin Karatay shared her legal views on crowdfunding regulations for the “Fintech for
Tagged under: , , ,
İşbu bilgi notu (“Bilgi Notu”), Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen Dijital Hizmet Vergisi ve bazı kanunlardaki değişikliklere ilişkin genel bir değerlendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır. I. Giriş Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) 7 Aralık
Tagged under:
İşbu bilgi notu (“Bilgi Notu”), 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na ilişkin genel bir değerlendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır. Bilgi Notu kapsamında 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan bazı önemli düzenlemelere genel hatlarıyla değinilmiş; düzenlemelere ilişkin derinlemesine bir değerlendirme yapılmamıştır.  I. Giriş 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın (“Program”) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 04 Kasım 2019 tarih ve 30938 sayılı
Tagged under:
Avukatlarımızdan Elcin Karatay, 2 Mayıs 2019 tarihinde V22 tarafından gerçekleştirilen “Aile Ofisleri’nin Varlık Koruma İpuçları Paneli”nde aile şirketlerinde varlık korumaya ilişkin hukuki yorumlarını paylaştı. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Körfez bölgelerinin önemli aile ofisleri ve aile üyeleri yanında, Serhan Süzer, Emre Aslanoba, Kerim Müderrisoglu, Emir Orakçıoğlu, Yigit Arslan ve Deniz Mısır‘ın katıldığı panelde, aile şirketlerinin
ÖZET “Blockchain” teknolojisi kullanılarak geliştirilen projeler her geçen gün artmakta ve merkezi bir otorite olmaksızın kişiler arasında elektronik veri aktarımının gerçekleştirilebildiği ve doğrulanabildiği güven sistemlerinin gelişimi sağlanarak birçok sektörde daha önce görülmemiş çözümler ortaya konmaktadır. Bununla birlikte, blockchain tabanlı projelerde dağıtık veri tabanlarında kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması durumunda; merkezi gerçek veya tüzel kişilerin veri işleme, saklama,
Tagged under: ,
ÖZET Çalışma, ICO’ların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında değerlendirilmesi doğrultusunda genel nitelikli bilgi sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Initial Coin Offering teriminin kısaltması olan ICO, bir kişi veya grubun kendisi tarafından ihraç edilen kripto paraları; piyasada halihazırda tedavülde olan yerel ya da kripto para cinsinden toplayacağı yatırımlar karşılığında dağıttığı bir fon toplama metodudur. Türk hukuku kapsamında
Tagged under:
TOP